Bảng giá máy tính bảng Android tháng 12/2022: Nhiều sản phẩm giảm giá

Trong tháng 12 này, Huawei MatePad 11, Lenovo Yoga Tab 11, Lenovo Tab P11 Plus, Nokia T20 (giảm 1 triệu đồng), Lenovo Tab M10, Lenovo Tab M10 gen 2 (giảm 600.000 đồng), Lenovo Tab M7, Nokia T20 (giảm giá 500.000 đồng) được giảm giá thông qua một số chương trình tế bào sơ cấp.

Bảng giá máy tính bảng Samsung:

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra: 30,99 triệu đồng.

Samsung Galaxy Tab S8 Plus: 25,99 triệu đồng.

Samsung Galaxy Tab S8: 20,99 triệu đồng.

Samsung Galaxy Tab S7 Plus: 23,99 triệu đồng.

Samsung Galaxy Tab S7: 18,99 triệu đồng.

Samsung Galaxy Tab S6: 16,49 triệu đồng.

Tấm lót Xiaomi 5.

Samsung Galaxy Tab S7 FE 4G: 13,99 triệu đồng.

Samsung Galaxy Tab S7 FE Wi-Fi: 12,99 triệu đồng.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite: 9,99 triệu đồng.

Samsung Galaxy Tab A 10,5 inch: 9,49 triệu đồng.

Samsung Galaxy Tab A8 2022: 8,49 triệu đồng.

Samsung Galaxy Tab A7 2020: 7,99 triệu đồng.

Samsung Galaxy Tab A6 10.1 Spen: 7,49 triệu đồng.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite: 4,49 triệu đồng.

Samsung Galaxy Tab A 8.0 T295 (2019): 3,69 triệu đồng.

Bảng giá máy tính bảng Xiaomi:

Tấm lót Xiaomi 5:

Model 6GB RAM/128GB ROM: 8,99 triệu đồng.

Model 6GB RAM/256GB ROM: 10,49 triệu đồng.

Tấm lót Xiaomi Redmi:

Model 3GB RAM/64GB ROM: 6,29 triệu đồng.

Model 4GB RAM/128GB ROM: 6,99 triệu đồng.

Danh sách đáng giá thuốc Huawei:

Huawei MatePad 11: 13,99 triệu đồng.

Huawei MatePad 128 GB: 7,79 triệu đồng.

Huawei MatePad T10: 4,99 triệu đồng.

Bảng giá máy tính bảng Nokia:

Nokia T20:

Model Wi-Fi: 5,69 triệu đồng.

Model 4G: 6,29 triệu đồng.

Bảng giá máy tính bảng Oppo:

Oppo Pad Air: 6,99 triệu đồng.

Bảng giá máy tính bảng Lenovo:

Lenovo Yoga Tab 11: 10,99 triệu đồng.

Lenovo Tab P11 Plus: 8,19 triệu đồng.

Lenovo Tab M10 FHD Plus: 6,49 triệu đồng.

Lenovo Tab M10 Gen 2: 5,19 triệu đồng.

Lenovo Tab M8: 3,69 triệu đồng.

Minh Hoàng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *